Kontakt/ biuro sprzedaży mieszkań, sprzedaż mieszkań w Ełku, adres Wasilewski Developer

Skontaktuj się z nami! Od lat dzielimy się naszym doświadczeniem i podejmujemy nowe wyzwania. Jeśli masz pytania odnośnie sprzedawanych lokali, ofertę współpracy dla nas lub po prostu chciałbyś się z nami czymś podzielić  - skorzystaj z formularza poniżej i napisz do nas!

Napisz do nas

Napisz do nas

Dane firmy

"DEVELOPER WASILEWSKI"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul.Sikorskiego  19B
19-300 Ełk
NIP: 848-18-63-657, REGON: 362836235
KRS: 0000580987

e-mail: developer@wasilewskideveloper.pl

Biuro Sikorskiego zobacz

Zapraszamy do biura w Ełku
na  ul. Sikorskiego 19B

Pn-Pt: 7:00 - 15:00
Sobota: 7:00 - 12:00

tel.: (87) 610-84-84

Sprzedaż mieszkań zobacz

Zapraszamy do biura w Ełku 
na ul. Nadjeziorna 23 lokal B-2

Pn-Pt: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 14:00

tel.: 87 610-84-94
e-mail: sprzedaz@wasilewskideveloper.pl

Kontakt z doradcą:

Joanna Wasilewska
Specjalista ds sprzedaży

tel.: 501-556-795
e-mail:  j.wasilewska@wasilewskideveloper.pl 

 

Helena Bazylak
Specjalista ds sprzedaży

tel.: 691-448-414
e-mail: h.bazylak@wasilewskideveloper.pl 
 

 

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEVELOPER WASILEWSKI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ełku  ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 19B 19-300 Ełk   , zwany dalej także jako „Developer”, dane kontaktowe Developera : tel. +48 (87) 610-84-84; e-mail: developer@wasilewskideveloper.pl; adres strony internetowej: http://wasilewskideveloper.pl/

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: sprzedaz@wasilewskideveloper.pl

3. Developer przetwarza Pani/Pana dane osobowe we następujących celach:

1) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa z Developerem:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Developerem, w tym w celu dokonania prezentacji oferty  (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

b) realizacji zawartej z Developerem umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Developerze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),

d) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Developera (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),

e) dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),

f) wewnętrznych celów administracyjnych Developera, w tym analizy bazy klientów oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),

2) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa z Developerem:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Developerem, w tym w umów rezerwacji i zakupu nieruchomości w celu zaprezentowania oferty produktowej oraz odpowiedzi na zapytania (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

b) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Developera (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),

c)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Developerze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),

d) wewnętrznych celów administracyjnych Developera, w tym analizy bazy klientów oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

  1. firmy pocztowe,
  2. firma administrująca naszą stronę internetową,
  3.  firma dostarczająca serwery oraz serwery poczty e-mail.
  4. firma prowadząca  księgowość,
  5. kancelaria notarialna,
  6.  firmy projektowe,
  7. firmy instalacyjno – budowlane,
  8. firmy administrujące sieć informatyczną,
  9. kancelaria prawna,
  10.  Banki, instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Developerem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,

2) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Developera – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,

3) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Developera stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Developera Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: ) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Developera Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Developerem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Developerem.

10. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie które kieruje Pani/Pan do Developera.

 

Udostępnij stronę poprzez: