Budynek -B-
Budynek -B-
Parter
 • Dostępne: 7
 • Rezerwacja: 5

Ilość mieszkań: 13

1, 2, 3, 4 pokojowe

od 32,69 m2 do 76,67 m2

Budynek -B-
Piętro I
 • Dostępne: 7
 • Rezerwacja: 2

Ilość mieszkań: 13

1, 2, 3, 4 pokojowe

od 32,55 m2 do 76,08 m2

Budynek -B-
Piętro II
 • Dostępne: 7
 • Rezerwacja: 3

Ilość mieszkań: 13

1, 2, 3, 4 pokojowe

od 32,48 m2 do 75,89 m2

Budynek -B-
Piętro III
 • Dostępne: 6
 • Rezerwacja: 5

Ilość mieszkań: 13

1, 2, 3, 4 pokojowe

od 32,43 m2 do 75,89 m2

Budynek -B-
Piętro IV
 • Dostępne: 5
 • Rezerwacja: 5

Ilość mieszkań: 13

1, 2, 3, 4 pokojowe

od 32,34 m2 do 75,89 m2

Budynek -B-
Piętro V
 • Dostępne: 7
 • Rezerwacja: 3

Ilość mieszkań: 13

1, 2, 3, 4 pokojowe

od 32,34 m2 do 75,89 m2

A/01

Rezerwacja
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 76,67 m2
 • Ilość pokoi 4
283 679 zł

(3 700 zł/m2)

A/02

Sprzedane
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 40,17 m2
 • Ilość pokoi 2

A/03

Rezerwacja
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 37,76 m2
 • Ilość pokoi 2
139 712 zł

(3 700 zł/m2)

A/04

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 76,08 m2
 • Ilość pokoi 4

A/05

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 39,96 m2
 • Ilość pokoi 2

A/06

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 50,98 m2
 • Ilość pokoi 3

A/07

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 75,89 m2
 • Ilość pokoi 4
280 793 zł

(3 700 zł/m2)

A/08

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 39,89 m2
 • Ilość pokoi 2

A/09

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 50,87 m2
 • Ilość pokoi 3
188 219 zł

(3 700 zł/m2)

A/10

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 75,89 m2
 • Ilość pokoi 4
280 793 zł

(3 700 zł/m2)

A/11

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 39,87 m2
 • Ilość pokoi 2
147 519 zł

(3 700 zł/m2)

A/12

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 50,77 m2
 • Ilość pokoi 3
187 849 zł

(3 700 zł/m2)

A/13

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 75,89 m2
 • Ilość pokoi 4

A/14

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 39,80 m2
 • Ilość pokoi 2
147 260 zł

(3 700 zł/m2)

A/15

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 50,72 m2
 • Ilość pokoi 3

A/16

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 75,89 m2
 • Ilość pokoi 4

A/17

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 39,80 m2
 • Ilość pokoi 2
147 260 zł

(3 700 zł/m2)

A/18

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 50,67 m2
 • Ilość pokoi 3
187 479 zł

(3 700 zł/m2)

B/19

Rezerwacja
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 44,62 m2
 • Ilość pokoi 2
165 094 zł

(3 700 zł/m2)

B/20

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 49,19 m2
 • Ilość pokoi 2
182 003 zł

(3 700 zł/m2)

B/21

Rezerwacja
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 59,29 m2
 • Ilość pokoi 3
219 373 zł

(3 700 zł/m2)

B/22

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 58,22 m2
 • Ilość pokoi 3
215 414 zł

(3 700 zł/m2)

B/23

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 49,03 m2
 • Ilość pokoi 2
181 411 zł

(3 700 zł/m2)

B/24

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 59,05 m2
 • Ilość pokoi 3
218 485 zł

(3 700 zł/m2)

B/25

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 58,02 m2
 • Ilość pokoi 3
214 674 zł

(3 700 zł/m2)

B/26

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 49,03 m2
 • Ilość pokoi 2
181 411 zł

(3 700 zł/m2)

B/27

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 58,87 m2
 • Ilość pokoi 3
217 819 zł

(3 700 zł/m2)

B/28

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 57,93 m2
 • Ilość pokoi 3
214 341 zł

(3 700 zł/m2)

B/29

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 48,87 m2
 • Ilość pokoi 2
180 819 zł

(3 700 zł/m2)

B/30

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 58,87 m2
 • Ilość pokoi 3
217 819 zł

(3 700 zł/m2)

B/31

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 57,85 m2
 • Ilość pokoi 3
214 045 zł

(3 700 zł/m2)

B/32

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 48,87 m2
 • Ilość pokoi 2
180 819 zł

(3 700 zł/m2)

B/33

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 58,79 m2
 • Ilość pokoi 3
217 523 zł

(3 700 zł/m2)

B/34

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 57,85 m2
 • Ilość pokoi 3
214 045 zł

(3 700 zł/m2)

B/35

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 48,87 m2
 • Ilość pokoi 2
180 819 zł

(3 700 zł/m2)

B/36

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 58,89 m2
 • Ilość pokoi 3

C/37

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 50,49 m2
 • Ilość pokoi 2
186 813 zł

(3 700 zł/m2)

C/38

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 71,30 m2
 • Ilość pokoi 3
263 810 zł

(3 700 zł/m2)

C/39

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 57,57 m2
 • Ilość pokoi 3
213 009 zł

(3 700 zł/m2)

C/40

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 50,44 m2
 • Ilość pokoi 2
186 628 zł

(3 700 zł/m2)

C/41

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 71,22 m2
 • Ilość pokoi 3
263 514 zł

(3 700 zł/m2)

C/42

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 57,46 m2
 • Ilość pokoi 3

C/43

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 50,30 m2
 • Ilość pokoi 2
186 110 zł

(3 700 zł/m2)

C/44

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 71,02 m2
 • Ilość pokoi 3

C/45

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 57,30 m2
 • Ilość pokoi 3
212 010 zł

(3 700 zł/m2)

C/46

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 50,25 m2
 • Ilość pokoi 2

C/47

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 70,93 m2
 • Ilość pokoi 3
262 441 zł

(3 700 zł/m2)

C/48

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 57,21 m2
 • Ilość pokoi 3
211 677 zł

(3 700 zł/m2)

C/49

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 50,13 m2
 • Ilość pokoi 2
185 481 zł

(3 700 zł/m2)

C/50

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 70,84 m2
 • Ilość pokoi 3
262 108 zł

(3 700 zł/m2)

C/51

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 59,97 m2
 • Ilość pokoi 3
221 889 zł

(3 700 zł/m2)

C/52

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 50,13 m2
 • Ilość pokoi 2
185 481 zł

(3 700 zł/m2)

C/53

Rezerwacja
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 70,77 m2
 • Ilość pokoi 3
261 849 zł

(3 700 zł/m2)

C/54

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 56,97 m2
 • Ilość pokoi 3
210 789 zł

(3 700 zł/m2)

D/55

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 32,69 m2
 • Ilość pokoi 1
120 953 zł

(3 700 zł/m2)

D/56

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 47,62 m2
 • Ilość pokoi 2
176 194 zł

(3 700 zł/m2)

D/57

Dostępne
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 58,88 m2
 • Ilość pokoi 3
217 856 zł

(3 700 zł/m2)

D/58

Rezerwacja
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 40,23 m2
 • Ilość pokoi 2
148 851 zł

(3 700 zł/m2)

D/59

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 32,55 m2
 • Ilość pokoi 1
120 435 zł

(3 700 zł/m2)

D/60

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 49,10 m2
 • Ilość pokoi 2
181 670 zł

(3 700 zł/m2)

D/61

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 58,64 m2
 • Ilość pokoi 3
216 968 zł

(3 700 zł/m2)

D/62

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 48,23 m2
 • Ilość pokoi 2
178 451 zł

(3 700 zł/m2)

D/63

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 32,48 m2
 • Ilość pokoi 1
120 176 zł

(3 700 zł/m2)

D/64

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 49,05 m2
 • Ilość pokoi 2
181 485 zł

(3 700 zł/m2)

D/65

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 58,56 m2
 • Ilość pokoi 3

D/66

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 48,19 m2
 • Ilość pokoi 2
178 303 zł

(3 700 zł/m2)

D/67

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 32,43 m2
 • Ilość pokoi 1
119 991 zł

(3 700 zł/m2)

D/68

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 48,94 m2
 • Ilość pokoi 2
181 078 zł

(3 700 zł/m2)

D/69

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 58,47 m2
 • Ilość pokoi 3

D/70

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 48,19 m2
 • Ilość pokoi 2
178 303 zł

(3 700 zł/m2)

D/71

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 32,34 m2
 • Ilość pokoi 1
119 658 zł

(3 700 zł/m2)

D/72

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 48,84 m2
 • Ilość pokoi 2
180 708 zł

(3 700 zł/m2)

D/73

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 58,44 m2
 • Ilość pokoi 3

D/74

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 48,06 m2
 • Ilość pokoi 2
177 822 zł

(3 700 zł/m2)

D/75

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 32,34 m2
 • Ilość pokoi 1
119 658 zł

(3 700 zł/m2)

D/76

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 48,84 m2
 • Ilość pokoi 2
180 708 zł

(3 700 zł/m2)

D/77

Sprzedane
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 58,39 m2
 • Ilość pokoi 3

D/78

Dostępne
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 48,06 m2
 • Ilość pokoi 2
177 822 zł

(3 700 zł/m2)

Oferta mieszkań na sprzedaż

Inwestycja pomiędzy ulicą Zieloną a Wiśniową jest budową 2 budynków wielorodzinnych z podziemną halą garażową, parkingami oraz terenami rekreacyjnymi w zieleni urządzonej. Zaprojektowane budynki w nowoczesnej aranżacji architektonicznej powstaną w Mońkach w pobliżu Nadleśnictwa Knyszyn. Poznaj inwestycję.

Planowane oddanie do użytkowania Etapu I przewidujemy w kwietniu 2019 r.

39 dostępnych, 23 rezerwacje Oferty mieszkań: 62

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/01

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 76,67 m2
 • Ilość pokoi 4

3 balkony, aneks

Cena

283 679 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/03

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 37,76 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

139 712 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/07

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 75,89 m2
 • Ilość pokoi 4

3 balkony, aneks

Cena

280 793 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/09

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 50,87 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

188 219 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/10

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 75,89 m2
 • Ilość pokoi 4

3 balkony, aneks

Cena

280 793 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/11

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 39,87 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

147 519 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/12

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 50,77 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

187 849 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/14

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 39,80 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

147 260 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/17

Rezerwacja
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 39,80 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

147 260 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

A/18

Dostępne
 • Klatka A
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 50,67 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

187 479 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/19

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 44,62 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

165 094 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/20

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 49,19 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

182 003 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/21

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 59,29 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

219 373 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/22

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 58,22 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

215 414 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/23

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 49,03 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

181 411 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/24

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 59,05 m2
 • Ilość pokoi 3

2 balkony, aneks

Cena

218 485 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/25

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 58,02 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

214 674 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/26

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 49,03 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

181 411 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/27

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 58,87 m2
 • Ilość pokoi 3

2 balkony, aneks

Cena

217 819 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/28

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 57,93 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

214 341 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/29

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 48,87 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

180 819 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/30

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 58,87 m2
 • Ilość pokoi 3

2 balkony, aneks

Cena

217 819 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/31

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 57,85 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

214 045 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/32

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 48,87 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

180 819 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/33

Rezerwacja
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 58,79 m2
 • Ilość pokoi 3

2 balkony, aneks

Cena

217 523 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/34

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 57,85 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

214 045 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

B/35

Dostępne
 • Klatka B
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 48,87 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

180 819 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/37

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 50,49 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

186 813 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/38

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 71,30 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

263 810 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/39

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 57,57 m2
 • Ilość pokoi 3

2 łazienki, aneks

Cena

213 009 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/40

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 50,44 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

186 628 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/41

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 71,22 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

263 514 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/43

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 50,30 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

186 110 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/45

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 57,30 m2
 • Ilość pokoi 3

2 łazienki, aneks

Cena

212 010 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/47

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 70,93 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

262 441 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/48

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 57,21 m2
 • Ilość pokoi 3

2 łazienki, aneks

Cena

211 677 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/49

Rezerwacja
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 50,13 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

185 481 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/50

Rezerwacja
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 70,84 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

262 108 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/51

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 59,97 m2
 • Ilość pokoi 3

2 łazienki, aneks

Cena

221 889 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/52

Rezerwacja
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 50,13 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

185 481 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/53

Rezerwacja
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 70,77 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

261 849 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

C/54

Dostępne
 • Klatka C
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 56,97 m2
 • Ilość pokoi 3

2 łazienki, aneks

Cena

210 789 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/55

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 32,69 m2
 • Ilość pokoi 1

osobna kuchnia

Cena

120 953 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/56

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 47,62 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

176 194 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/57

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 58,88 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

217 856 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/58

Rezerwacja
 • Klatka D
 • Kondygnacja Parter
 • Powierzchnia 40,23 m2
 • Ilość pokoi 2

aneks

Cena

148 851 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/59

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 32,55 m2
 • Ilość pokoi 1

osobna kuchnia

Cena

120 435 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/60

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 49,10 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

181 670 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/61

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 58,64 m2
 • Ilość pokoi 3

aneks

Cena

216 968 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/62

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro I
 • Powierzchnia 48,23 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

178 451 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/63

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 32,48 m2
 • Ilość pokoi 1

osobna kuchnia

Cena

120 176 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/64

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 49,05 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

181 485 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/66

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro II
 • Powierzchnia 48,19 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

178 303 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/67

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 32,43 m2
 • Ilość pokoi 1

osobna kuchnia

Cena

119 991 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/68

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 48,94 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

181 078 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/70

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro III
 • Powierzchnia 48,19 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

178 303 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/71

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 32,34 m2
 • Ilość pokoi 1

osobna kuchnia

Cena

119 658 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/72

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 48,84 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

180 708 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/74

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro IV
 • Powierzchnia 48,06 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

177 822 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/75

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 32,34 m2
 • Ilość pokoi 1

osobna kuchnia

Cena

119 658 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/76

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 48,84 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

180 708 zł

(3 700 zł/m2)

Budynek -B- Al. Niepodległości 33

D/78

Dostępne
 • Klatka D
 • Kondygnacja Piętro V
 • Powierzchnia 48,06 m2
 • Ilość pokoi 2

osobna kuchnia

Cena

177 822 zł

(3 700 zł/m2)

Polityka rezerwacji mieszkań

Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 7 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 7 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.