📢 Nowe Zasady Programu #naStart Program ma umożliwiać składanie wniosków o kredyty z dopłatami do końca 2027 roku.

Planowany start - druga połowa 2024 roku.

🌟 Cele i Zakres Programu: 

 • Program skupia się na wsparciu rodzin z dziećmi oraz gospodarstw domowych wieloosobowych.
 • Kredyt hipoteczny z dopłatami ma być udzielany na co najmniej 15 lat.
 • Przez pierwszych 5 lat obowiązywać będzie stałe oprocentowanie i formuła spłaty w postaci rat malejących. Dopłatami objęte zostanie pierwsze 60 rat.
 • Do obliczania dopłat stosowany będzie ponownie wskaźnik znany z ustawy o „Bezpiecznym kredycie 2 procent”. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:
 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

👪 Kto może skorzystać: Program #naStart jest przeznaczony dla:

 • małżeństw i związków partnerskich nieposiadających prawa do nieruchomości (partnerzy będą musieli nabyć prawo do nieruchomości jako współwłasność z równymi udziałami)
 • rodzin z co najmniej trójką dzieci posiadających nieruchomość 
 • gospodarstw jednoosobowych poniżej 35r.ż. na moment składania wniosku

Uwaga! Kredytobiorca musi uzyskiwać dochody w walucie polskiej oraz nie może być stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego (w tym „Bezpiecznego kredytu 2 procent”)

💼 Rodzaje Kredytów:

 • Program oferuje kredyt hipoteczny na zakup, budowę lub wykończenie domu, mieszkania lub lokalowej nieruchomości
 • Nabycie działki
 • Realizację inwestycji kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy rezerwacyjnej lub deweloperskiej.
 • Nabycie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu

Co ważne, z listy przedmiotów kredytowania wykluczono nabycie prawa w ramach cesji umowy.

💳 Warunki i Limity:  

W projektowanej ustawie znalazło się kilka elementów ograniczających wysokość dopłaty. Pierwszy z nich dotyczy dochodów kredytobiorców.

 • Gdy gospodarstwo domowe kredytobiorcy jest jednoosobowe i dochód tego gospodarstwa jest wyższy niż 7 000 zł miesięcznie, wysokość dopłaty do raty kredytu pomniejsza się o 50% kwoty tego przekroczenia.

Gdy dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy jest wyższy niż:

 • 13 000 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą dwie osoby,
 • 16 000 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą trzy osoby,
 • 19 500 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą cztery osoby,
 • 23 000 zł – w przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi pięć albo więcej osób

wysokość dopłaty do raty kredytu mieszkaniowego pomniejsza się o 25% kwoty tego przekroczenia. 

Drugim elementem limitów jest kwota kredytu hipotecznego:

 • 200 tys. zł przy jednej osobie w gospodarstwie domowym,
 • 400 tys. zł przy dwóch osobach,
 • 450 tys. zł przy trzech osobach,
 • 500 tys. zł przy czterech osobach,
 • 600 tys. zł przy pięciu osobach,

Dla kredytu konsumenckiego granica wynosi 100 tys. zł

Trzecim elementem limitów jest powierzchnia nieruchomości:

 • Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.
 • W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.
 • Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego. Jednak w takim przypadku, wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł za każdy metr przekroczenia.

🌆 Korekty dla Rynków Lokalnych: Wymienione limity mogą zostać powiększone, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy, znajduje się na terenie województwa lub miasta o liczbie ludności wyższej niż 300 000 mieszkańców.

Więcej informacji na: www.gov.pl