Grajewo zawsze po drodze – miasto leży na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowszczyzny, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Atrakcyjne położenie, zasoby gospodarcze oraz przyrodnicze to interesująca propozycja zarówno dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, jak i dla turystów.

Walory krajobrazowe okolic Grajewa sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki, zwłaszcza agroturystyki. Miasto leży w sąsiedztwie rezerwatów przyrody oraz ciekawych szlaków turystycznych, co umożliwia rozwój turystyki aktywnej. Oprócz Biebrzańskiego Parku Narodowego powiat grajewski ma do zaoferowania turystom rezerwaty przyrody takie jak: Czerwone Bagno (25 km od Grajewa), Czapliniec – Bełda (12 km od Grajewa), Ławski Las I i II (rezerwaty leśne 15 km od Grajewa). Przez miasto przebiegają także szlaki rowerowe, a w pobliżu miasta także europejski szlak rowerowy R-11 EURO Velo.

Grajewo w pigułce

Grajewo miasto położone w województwie podlaskim, nad rzeką Ełk. Zamieszkane przez około 22,5 tysiąca osób. Grajewo leży na Wysoczyźnie Kolneńskiej na Mazowszu. Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Jest dobrym punktem wypadowym na tereny największego w Polsce Biebrzańskiego Parku Narodowego. Północna granica miasta jest zarazem granicą między powiatami ełckim a grajewskim, województwami warmińsko-mazurskim a podlaskim. Nieopodal we wsi Bogusze przebiegała historyczna granica pomiędzy Prusami Wschodnimi a Polską. Grajewo ma obszar 18,93 km2, w tym: użytki rolne: 61%, użytki leśne: 3%. Miasto stanowi 1,96% powierzchni powiatu. Sąsiednie gminy: Prostki, Rajgród, Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn.

Przez miasto przebiegają drogowe szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 61 relacji Warszawa – Łomża – Grajewo – Augustów oraz z droga krajowa nr 65 relacji Gołdap – Ełk – Grajewo – Białystok – Bobrowniki.
Połączenie PKP: Białystok- Ełk. Miasto posiada bezpośrednie połączenie kolejowe m.in. z Warszawą, Wrocławiem, Gdańskiem, Szczecinem i Katowicami. Głównym przewoźnikiem autobusowym w mieście i powiecie jest lokalna filia PKS Łomża. Oprócz tego można tu spotkać autobusy PKS Białystok, PKS Suwałki, PKS Warszawa, PKS Transkom Pisz oraz przewoźników prywatnych. Grajewo posiada bezpośrednie połączenie autobusowe z Białymstokiem, Warszawą, Łomżą, Radziłowem, Jedwabnem, Szczuczynem, Piszem, Augustowem, Suwałkami, Rajgrodem, Ełkiem, Gołdapią, Giżyckiem, Mońkami i.in.

Obecnie w mieście działalność gospodarczą prowadzi około 1110 firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Wśród nich dominującą rolę odgrywa handel. Do największych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie miasta należą: Pfleiderer S.A., Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL oraz przedsiębiorstwo ZAKREM Sp. z o.o.