W Nowym Mieście można obserwować końcowy etap prac konstrukcyjnych IV etapu inwestycji. Rozpoczęliśmy pierwsze prace naziemne etapu V widoczne dla przechodniów.